On iki heyvanlı Türk təqvimi gerçəkliyi…

Tarixin səhifələrində hələ oxunmamış, araşdırılmamış çox dərin izlər, qatlar var. İzlərdə elə gerçəkliklər gizlənib ki, həqiqət kimi bildiklərimizin üstündən qapqara bir xətt çəkər. Yanlışlıqlarımızı doğruldar. Oxumağa davam et “On iki heyvanlı Türk təqvimi gerçəkliyi…”

Rus kimliyi və Murad Adjı’nın kitabı…

Əsrlərdir dünyaya böyük rus kimliyi sırınır. Rus nə zaman böyüdü, nə zaman öz kimliyini isbatlaya bildi ki, belə danışa. Tarixin səhifələrini öz mənafeləri üçün dəyişdirənlər böyüdü, tarixə ciddi yasnaşmayan, tarixi qorumayanlar isə kiçildi. Türklər dünyanın bir ucundan o biri ucuna keçdi, saysız dövlətlər yaratdı. Tarix yazdı, amma, tarixini yazıya ala bilmədi. Qıraq bucaqlardan yazanlar da öz bildikləri kimi yazdılar.  Oxumağa davam et “Rus kimliyi və Murad Adjı’nın kitabı…”