On iki heyvanlı Türk təqvimi gerçəkliyi…

Tarixin səhifələrində hələ oxunmamış, araşdırılmamış çox dərin izlər, qatlar var. İzlərdə elə gerçəkliklər gizlənib ki, həqiqət kimi bildiklərimizin üstündən qapqara bir xətt çəkər. Yanlışlıqlarımızı doğruldar. Oxumağa davam et “On iki heyvanlı Türk təqvimi gerçəkliyi…”