Ərəbcəsiz hafiz, hafizsiz Azərbaycan

Məktəbdə şeir əzbərlədərdilər. Hər gün beş və ya altı dərs olardı. Oynamağa zaman qalmazdı. Dərsləri yaz, dərsləri oxu. Tez yat.

Həyata atılmaq, həyatı anlmaq imkanı olmazdı…

Qayadalar əzbərlədilərdi, ən dəhşətlisi şeirlər əzbərlədilərdi…

“Nizamilər, Füzulilər” dediyimiz… Kəlam və İrfan dediyimizi əzbərləmək…

İki-üç səhifə şeir verərdilər. Kim yazıb?, nə yazıb?, nədən yazıb?..

Əhəmiyyətli deyildi.

Nə öyrətməyən öyrətmənə, nə də dizin dibində yatmayan  şagirdinə…

Əzbərlə qiymətini al, gündəliyinə yağlı-yuğlu 5 yazdır, apar evinə, göstər ailənə, qiymət pulunu al…

Keçmiş zamanda danışmaq, keçmiş zamanda yazmaq istəyirəm. Hələ də belə olmasını düşünmək adamın lap qəlbini sızladır…

Ənənəvi təhsil sistemimiz mədrəsədir. Mədrəsədə  də əzbərlədirdilər…

Amma kim və nə üçün…

Kimi və nəyi…

Ənənəvi mədrəsə indiki universitet rolunu oynayırdı… Açığı indikindən daha yaxşı. İlk qapı, şəriət buradan başlayırdı….

Oxumaq mədrəsədən, bilmək təriqətdən…

Oxunan yaşanmasaydı, anlaşılmazdı…

“Peyğəmbər yaşayan Quran” idi, çünki yaşayırdı…

Kitabı ilə yaşayırdı…

Kəlamı, Hikməti, İrfanı…

Onu….

Ənənəvi mədrəsələrdə riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, tibb, məntiq öyrədilərdi. Bir düşüncə formalaşdırılardı. İndiki Qərbimiz Şərqə gələrdi…

İndi biz Qərbimizə gedirik oxumağa.

Oxumağa kitabımız var…

Onu oxumadığımız üçü mədrəslərdən uzaq düşdük, Qərbə düşdük…

Qərib düşdük.

İndi mədrəsə demək Hafiz deməkdir.

Hafizlər…

Sadəcə “lər”.

Uşaq vaxtı mədrəsəyə sıxışdırılanlar…

Kitabı tanımadan,

İnsanı tanımadan,

Kəlamı tanımadan,

Eşqi tanımadan,

hərfləri tanıdırlar.

Bağışlayın, daha doğrusu gözə soxurlar. Gözə soxulan gözdə qalar. Gözdə qalan sözdə qalar sadəcə. Qəlbin dərinliyinə enməz.

Hərf- ərəb dilidir.

Bir dildir… Bir insandır… Hər biri bir insan görtüsüdür… Əlif kimi… Vav kimi…

Gördün, bitdi.

Yaxınlaşıb, salamlaşıb, qucaqlaşıb tanımaq gərək. Toxunmaq gərək eşqlə insana.

Yaradılana toxunmaq. Yaradana toxunmaq, Yaradanı tanımaq…

Hərflərdən sonra dilin özü başlar, yəni salamlaşma…

Onlar salamlaşmazlar. Kitab açılar, oxu deyilər.

Soruşulmaz ki,  Nəyi?

Oxuyar…

Sual arayışdır. Axtarışdır. Yoldur, yəni din.

“İhdinə”…

Yolun özü müqəddəsdir deyən mədəniyyət deyilmiyik?…

Yoxsa mənmi özümdən bu qədər ülviləşdirirəm…

 

Əzbərlədilir, əzbərləyir.

Halbuki, əzbərlə deyilməmişdi.

Oxu…

Ərəb dilində enən kitab Azərbaycan qafasıyla əzbərlənir…

Dili bilmədən əzbərləmək… Oxuduğunun nə dediyini bilmədən.

Vallahi, içimdəki sözlərin dilimə, dilimdən  əlimə gəlməməsi üçün çalışaram, sıxıram. Amma bacarmıram…

Allanın nə dediyini,

Eşqin nə dediyini,

bilmədən bir robot kaset kimi təkrarlamaq. Əzanı, Məkkə imamının səsiylə “youtube”dan yükləyib, bilgisayarları ilə oxutdurduqları kimi…

Bağışlayın, qardaşlar mənim bildiyim belə deyildi. Yoxsa mən yanılıram. Yanılmaq istərdim.

Yox, istəməzdim.

Kəlamın,

Təsəvvüfün,

çıxıdğı kitabın belə əzbərlənib təkrarlanmasını istəməzdim.

Kəlam insandır, Təsəvvüf insandır.

Quran İnsan üçün göndərilmədimi?

Peyğəmbər insan üçün göndərilmədimi?

İnsan insan üçün göndərilmədimi?..

 

İnsanın tərkrarı olarmı heç…

 

Kədərlənirsən, incinirsən, əsəbləşirsən… Qıraqdan biriləri “budurmu sizin hikmət, budurmu?” dediyi zaman halımız yamandı.

Amandı…

 

Olmazmı?…

Olmazmı, əvvəla insan tanıdıla, sonra ərəb dili öyrədilə.

Dili öyrədilə ki, bilə oxuduğunu…

Ərəb dilli olsun. Dodaqlarından çıxan sözün fərqinə varsın.

Olmazmı?…

Olmazmı ki, kəlam anladılsın…

Anlasın.

Dodaqlardan çıxan söz, qəlbdən çıxsın. Qəlbdən çıxan söz eşqlə çıxsın, eşq.

 

Hafiz olmaq Quranı əzbər bilməkdir.

Əzbər bilmək, “bilmək” yox.

Quran “quran”dır…

Quran qurduğunu əzbər davam etdirməz…

Əzbər anında reaksiyadır.

2×2-nin cavabının 4 etdiyini əzbərlədiyimiz üçün sual verilən kimi düşünmədən, söz qulaqdan beyinə çatanda beyin cavab siqnalını ötürür. Sən heç fərqində olmursan nə olub-bitir.

Ruhun isitrahətdə beynin və dodaqların fəaliyyətdə…

 

Hafiz dolu Azərbaycan boşdu…

Hafiz “boş”luğu….

Qəlbi yana-yana, sızlaya-sızlaya Allahın sözünü deyən, yaradanın sözünü ötürən, bölüşən hafizlərin boşluğu…

Hər Onun sözünü deyəndə ruhu titrəyən hafizlərin boşluğu…

 

Haqqını vermək gərək.

Var… Varlığından xəbərdar olan, dili bilən, dilini bilən, dilin dilində danışan, qavrayan, anlayan, üzündə təbəssümü qəlbinin dərinliyində dərdini çəkən, eşqlə dairəsini çizən hafizlər…

Hafizlər əzbərçi deyil, sözün öz mənasında “hafiz”lərdir.

 

Şair…

Şeiri bilmədən, tanımadan kəlam anlaşılmaz. Aşılmaz.

Söz şeirdir.

Söz özdür.

Bizim mədəniyyət sözün özünün mədəniyyətidir.

Bu mədəniyyətin fərqində olanlar, yaşayanlar qoruyacaqlar…

 

Burdakı çoxluq azlıqdır.

Azdır.

Var olsunlar.

Çox olsunlar.

Hikmət onlarla dönsün. Özə dönsün.

Amin!

 

 

Təbəssümsüz Azərbaycan müsəlmanı və narazı dindara dair

 

Əbud-Dərda bir söz deyəndə şübhəsiz təbəssüm edərdi. Birgün ona:

“-İnsanların sənin bu halını qəribə qarşılanmasından narahalıq duyuram!” Dedim.

O isə mənə: “Allah Rəsulu bir söz deyəndə şübhəsiz təbəssüm edərdi.” Dedi.

(Əhməd, V, 198, 199)

 

Bu sözlərdən sonra yazmamaq barədə düşündüm. Sadəcə yuxarıdakı “dəyər” görünsün, oxunsun. Bəlkə göz ilk gördüyünü xatırlayar, deyə. Bəlkə mənim sözlərimin boş, keçici olduğunu anlayar, Hz. Peyğəmbərlə bağlı sözlərin gözlərdən sözlərə, sözlərdən qəlbə, qəlbdən əmələ keçməsi ilə qalıcı olar, deyə…

Post-strukturalist çağ, post-postmodernist çağ, metamodernist çağ…

Yaşadığımız çağı anlamalıyıq ki, anlada bilək.

Bizi anlatmasınlar…

 

Hansı çağda yaşadığımızdan aslı olmayaraq başlanğıc nöqtəni qorumaq lazım deyildimi?.

Poeziya zaman və məkana uyğunlaşmalıdır, deyir şair Rimbaud.

Göz mədəniyyətindən çıxan, söz mədəniyyətinə qayıdır.

Bizsə heç xəyallarımızda da qayıtmırıq…

 

 

Poeziyanın, şeirin mərkəzi Şərq idi. Axırda onu da itirdik. Maykovskiyə, Posternaka, Rimbauda, Mondetlstama, Brechtə, Nerudaya

Anna Axmetovaya…

Slyvia Platha…

Sözü itirdik. Ovcumuzdan sözü uçurtduq. Saxlaya bilmədik, baxa bilmədik, qayğısına qalammadıq.

 

Dərdimiz söz olmadıqca sözün dəyəri bilniməz…

Dərdimiz söz olmadı.

Söz özmüzdük…

Dərdimiz özümüz yox, mənimiz oldu.

 

Getdikcə şiddətlənən kapital sevdası Adəm övladını həqiqi sevdasından uzaqlaşdırır. Pilləkanın bir pilləsini qalxmaq üçün “hər şeyi edə bilmək” azadlığı, ayağın çatmayanda “bir başqasını ayağının altına qoya bilmək” azadlığı, “enlilərin ensizləri əzməsi” azadlığı…

 

Azadlığın mənəvidən maddiyə keçidi…

 

Şərqə örnək göstərirlər. Halbuki, bir zamanlar Şərq örnək göstərilərdi.

Bizə daha varlı, daha konfortlu həyatı örnək göstərirlər. Bizə “en”inə doğru uzanan böyükləri misal göstərirlər.

Bizə xoşbəxtləri göstərmirlər, xoşbəxtliyin simolunu, yəni paracığazı göstərirlər.

 

Bəs biz hansı mərkəzin insanıyıq.

O mərkəzin insanıyıq ki, “ora”da “en”inə böyüklük yox “uzun(hündürlük)”una böyüklük əsasdır. Yuxarıya doğru…

Əlləri “yuxarı” doğru qalxan mədəniyyətin.

Biz “təbəssüm sədəqədir” deyən mədəniyyətin insanıyıq.

Paylaşamğa, bölüşməyə heç bir şeyin yoxdursa, sadəcə bir təbəssüm et, deyən mədəniyyətin…

 

Azərbaycan müsəlmanı bu gün təbəssüm etmir.

Yetmir, yetişmir…

Azərbaycan dindarı narazıdır.

Azdır… Para, hal, mal…

 

Haqqımız varmı?

Haqqımız çatarmı?…

Peyğəmbərimiz  narazı olmazkən bizim narazı olmağımıza….

 

Möminin təbəssümü üzündə, kədəri qəlbində olmalıdır, deyir ustad.

 

Kədərimiz üzümüzdən çıxıb, az qala başqasının üzünə hopacaq dərəcədədir…

Bir-biri ilə Salamlaşmayan-Barışmayan Azərbaycan müsəlmanı, bir-birinin üzünə kədər saçır…

 

Pərgərin sabit ayağını mərkəzdən qaçırdırıq. Çizdiyimiz dairə əvvəlkinin üzərindən davam edərək yenilənən deyil, başqa yerlərə meyllənərək davam edəndir.

Pərgərin sabit ayağı tarikatdır, yəni ruhani hissə.

Qeyri-sabit ayağı isə şəriətdir, yəni yeniləşən görüntü dünyasında yeni görüntüləri ehtiva edən hissə.

 

Dəyişə biləcəyimiz zaman fizikasından aslı olandır.

Dəyişə bilməyəcəyimiz isə, dəyişməli olmadığımız isə metafizikdir.

 

Haqqımız varmı?

Haqqımız çatarmı?…

Hz. Peyğəmbərimiz  narazı olmazkən bizim narazı olmağımıza…

 

İtirdikdən sonra qədrini bilirik. İtirdikdən sonra dəyərinin fərqində oluruq. Əlimizdə olanlarının bir gün itirəcəyimizin fərqində ola-ola yaşamalı olduğumuz deyilmirmi?.

Bu dünyanın gəlib-keçici olduğunu,  yaşamaq üçün bir vasitə olduğunun fərqində ola ola yaşamalı olduğumuz deyilmirmi?.

Şükr edirik, amma şükrümüzün əhəmiyyətini anlayırıqmı?.

 

Şükrümüz qısa bir anlıq olur. Şükr ertdim bitdi, getdi…

Həyatımızın axarı ilə gedə biləcək bir şükrümüz yoxdur bizim…

Şükr edən insan təbəssüm edər…

Şükr edən insan narazı olmaz….

 

Haqqımız varmı?

Haqqımız çatarmı?…

Hz. Peyğəmbərimiz  narazı olmazkən bizim narazı olmağımıza…

Hz. Peyğəmbər bizə açıq-aşkar örnək deyilmi?…

O, örnək olaraq yetməzmi?…

Yoxsa Hz. Peyğəmbəri bəyənmirik?…

 

Sözdən Gözə…

Əvvəlcə səs vardı. Səs söz oldu, söz dündü yer oldu…

“Kun fe yekun”

Səs sözə, söz məkana keçdi.

Allahın sözü səs oldu, hal oldu…

“Hal”dan mədəniyyət doğuldu.

Söz mədəniyyəti…

Allahdan olan sözün mədəni niyyəti…

 

İqra…

Söz görüntüləşdi. Səsi oxuyan olmadı. Anlamadı… Bilmədi… Duymadı…

Söz gözə döndü. Göz götürmədi, inadlaşdı, çarpışdı, vuruşdu…

Gözün sözə  xəyanəti…

 

-Göstər! Görmürəm, dedi…

-Səs bağla gözlərini duy, dedi

-Bağlamaqmı?

Bu dünyaya bağlamaqmı?

Qaranlıq olar, yoxluq olar.

Heçmi olum?…

 

Qulaqların tutdu, barmağın kəsdi…Bağlanma gözlər, dedi.

Qaçmağa başladı çölün ortasında.

 

Gözlər bərəldi, ükələndi.

-Olmaz dedi…

-Olar dedi…

-Sən susan, danışa bilməzsən.

-Sən insansan danışarsan…

Sadəcə danışarsan dedi…

 

Su, mən sənin üçün göndərildim. Ol deyə…olasan deyə

Danışaram, O istərsə danışaram.

Sən bilmədin, bilsəydin danışmazdın. Susardın dedi…

Sus və iç dedi…

Gözlərini yum…

-Olmaz dedi… Olmaz!!!

-Gözlərimi necə yumum.Etmərəm, getmərəm…Aparma, varlığım var.

Yox etmə…

 

Göz ayrıldı ordan. Sözəm, dedi

-Baxa bilirsən bax, dedi

-Necə baxım, dedi.  Görmürəm, tərk etdin, getdin.

-Özümə döndüm

 

İlkə və sona

 

Ona qovuşdum.

-Bax, dedi. Gözlərsiz görə bilərsən, dedi. Oxu…

-Nəyi?

Görümrəm geri gəl. Oxuya bilmirəm. Necə oxuyum, sən yoxsan.

Nəyi bağlayım?, necə bağlayım göz…

-Qəlbindəki nəfsin qapısını bağla…Duyacaqsan…

Uğultu…Şiddətli uğultu…Daha şiddətli uğultu… Daha…

Qaçış…

Qaçmağa başladı…

Gözlərin orda qoyaraq…

 

 

Rəngimizi qoruyaq…

Əvvəllər adət idi, başqa ölkəyə səfərə çıxmamışdan qabaq o ölkənin dilini öyrənməyə çalışırdın. Çalışırdın ki,  insanlarla rahat ünsiyyət qura biləsən, azdan-çoxdan da onraların kültürü ilə tanış ola biləsən, məişətini biləsən. Və bununla da insanlar başqa dövlətlərin dilini, mədəniyyətini, məişətini öyrənir. Onları dəyişdirmək istəmirdilər, öz xatirələrində dönə-dönə fərlilikdən yazırdılar. Səfər etmiş məmləkətlərdən təbiət portreləri çəkər, yazılarından yazardılar. Rəngararəng kültür davam etməkdə idi. Hər etnosun öz dili, kültürü, yaşantısı insanların xarakterlərinin rəngliliyi kimi idi. Oxumağa davam et “Rəngimizi qoruyaq…”