Saatı 100, günü 500 manata qapıları açılan oda…

Saatı 100,  gecəsi 500 manat olan muzeyin qapısı bağlı qalar.

Tarix bağlı qalacaq, geridə qalacaq.

Azərbaycanın gələcəyi keçmişin bağlı qapıları olacaq.

İçəri girənlər unudacaq. Oxumağa davam et “Saatı 100, günü 500 manata qapıları açılan oda…”

Arxa plandakı adam…

Azərbaycan ziyalısının yetişməsində, düşüncənin formalaşması, milli intlegensiyanın formalaşmasının arxa fonunda dayanan adam Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Gah xeyriyyəçi, gay da neft maqnatı kimi hallandırılır adı, amma, nədənsə milli düşüncənin oyanışında əməkçi kimi tanınmır. Yəqin ki, fikir adamı olmamağından gəlir. Hacı, fikir adamı deyildi.
Oxumağa davam et “Arxa plandakı adam…”