Gender və mənim düşüncəm…

XX  əsrin sonlarında Avropda yeni bir cərəyan yarandı ve sürətli bir şəkildə yayılmağa başladı.Bu cərəyan Genderizm idi.Daha sonra isə cins ve gender anlayışlarını ferqlendirən elm statusunu aldı.Gender qadınların və kişilərin bərabərliyini təbliğ edirdi. Konkret olaraq Gender qadın və kişilərin cinsi fərqlərinə varmadan siyasi,içtimai və hüqüqi cəhətdən eyni statusa malik olmasıdır. Oxumağa davam et “Gender və mənim düşüncəm…”